Traditionellt & Lokalt - Headline + bodytext - 1/2

Traditionellt & Lokalt 

Våra lokala lantägg kommer från stolta lantbrukare som för generationers verk vidare med stor omsorg. Kraven är högt ställda i alla led, från avelsarbete och djurvälfärd till livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll – resultatet blir välsmakande ägg, framställda på ett hållbart sätt i en levande landsbygd. Djuren får bara foder med naturliga ingredienser, ofta odlade på den egna gården. Det ger inte bara gladare hönor och godare ägg utan minimerar också transporterna!

Våra gårdar – med känsla för djur och natur

Det är inte vilka hönsgårdar som helst i vår närhet som får förtroendet att leverera Västgötaägg. Kraven vi ställer på djurhållning och foder är extra tuffa, men framförallt handlar det om engagemang. Våra äggproducenter har alla en unik förankring i den västgötska myllan, med stolta yrkestraditioner och en stark känsla för både människans och djurens roller i naturens eviga kretslopp. Här får du lära känna några av dem lite närmare!

Våra gårdar bild - 1/3

Ägg från frigående höns inomhus

Västgötaäggen kommer från höns som är frigående inomhus. Det innebär i övrigt precis samma förutsättningar som för utehöns. Det får vara högst nio hönor per kvadratmeter och varje höna har tillgång till ett värprede, sittpinne och ströbädd på golvet. Ströbädden ska vara minst en tredjedel av golvytan, och det finns specificerade krav på dagsljusinsläpp i stallet. Näbbtrimning förekommer inte och det antibiotikafria fodret innehåller bara naturliga ingredienser som spannmål, färskt gräs, ängsgröe, majs, tagetes och paprika. Det ger välmående djur och välsmakande ägg med gulor med den rätta färgen.

 
 

VI LEVERERAR ÄGG TILL VÄSTGÖTAÄGG

Anders Rosdahl


Ägg från frigående höns inomhus

Håkantorps Ägg AB

 

Ägg från frigående höns inomhus

Joakim o Peder Tobiasson


Ägg från frigående höns inomhus

Landarkullen AB


Ägg från frigående höns inomhus

Haraldsson Lantbruk


Ägg från frigående höns inomhus

Om Västgötaägg

Västgötaägg är lantägg som värps av frigående höns på utvalda gårdar runtomkring vårt packeri i matmetropolen Skara. Här på den bördiga Västgötaslätten finner vi stolta lantbrukare som för generationers verk vidare med kärlek och omsorg. Kraven är mycket högt ställda i alla led, från avelsarbete och djurvälfärd till livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll – resultatet blir välsmakande ägg med den rätta färgen, framställda på ett hållbart sätt i en levande landsbygd. Djuren får bara foder med naturliga ingredienser, ofta odlade på den egna gården. Det ger inte bara gladare hönor och godare ägg utan minimerar också transporterna – ju kortare, desto klimatsmartare!