Ekologiska ägg

Ekologiskt uppfödda höns ska ha tillgång till både stall och rastgård.

Stallar innehålla max 6 höns per m² användbar yta och det ska finnas minst 18 cm sittplats per höna. I stallet ska hönsen även ha tillgång till dagsljus och värprede. Sprättytan ska utgöra minst 1/3 av hela ytan och ha golvet täckt av strö. Dessutom måste hönsen också ha tillgång till veranda.

Utegårdan ska erbjuda minst motsvarande 4 m² per höna, och det mesta av jorden bör täckas av vegetation för att ge skydd och skugga åt fåglarna. Detta sista krav gäller dock inte om den totala uteytan är minst 1,5 gånger större än den minimistorlek som krävs för att matcha antalet höns. Näbbklippning är inte tillåten.

Hönsen utfodras med ekologiskt foder.

Bild

Familjens Lilla Eko 6p S 

KRAV-märkta ägg

Familjens Eko 12p S/M 

KRAV-märkta ägg

Ekologiska 6p M/L​

KRAV-märkta ägg

Ekologiska 12p L​

KRAV-märkta ägg

Ekologiska 15p L​

KRAV-märkta ägg

Skånska ägg 10p M/L 

KRAV-märkta ägg, läs mer.

Smartbox KRAV M 120 st ägg

KRAV-märkta ägg