Bild

Joakim och Peder Tobiasson

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr: 329

 

Joakim och Peder Tobiasson jobbade på familjens gård utanför Lidköping redan för tjugo år sedan, när deras far bestämde sig för att börja med höns. 2007 tog bröderna över och driver sedan dess gården tillsammans, inklusive grisproduktion, skog och spannmålsodling.
– Spannmålen blir foder till grisarna, men vi ser till att våra frigående hönor också får närodlat foder av bästa sort. Vi tar det från Lantmännen i Lidköping, säger Tobiasson som sätter stort värde på det lokala och poängterar miljönyttan med så korta transporter som möjligt.