Ägg från utehöns

Utehöns har tillgång till en utvändig inhägnad samt en lada. Ladugården får innehålla max 9 höns per m² användbar yta och ska ge minst 15 cm sittplats per höna.

Alla DAVA Foods äggproducenter har dagsljus i ladugården. Hönsen ska ha tillgång till reden. Sprättområdet måste utgöra minst 1/3 av den totala ytan och vara täckt av antingen halm, träspån, sand eller gräs. Utegården som hönsen har tillgång till under dagen ska erbjuda minst 4 m² per höna och jorden bör till stor del täckas av växtlighet i form av träd, buskar eller andra slags levande växter. Näbbklippning är inte tillåten.

Hönsen utfodras med konventionellt foder.

Bild

Klimatcertifierad ägg 10 M/L

Ägg från utehöns

Utehöns 12p M/L​

Ägg från utehöns