Säkerhet, kvalitet och spårbarhet

Konsumenterna får aldrig tvivla på våra produkters kvalitet och säkerhet. Det är vårt ansvar att råvaror och produktionsprocesser resulterar i en hög och enhetlig kvalitet.

 

Hög kvalitet genom hela värdekedjan 

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och övriga samarbetspartners genom en öppen och ärlig dialog. Vi kräver mycket av våra medarbetare, bland annat utbildning och kompetensutveckling.

Vårt kvalitetssystem anpassas och utvecklas kontinuerligt efter kundernas behov och våra egna visioner.

För DAVA Foods är det avgörande att kvalitet och säkerhet är på topp genom hela värdekedjan — från det att kycklingen föds tills den färdiga produkten finns i kyldisken. 

 
Företaget är IFC-certifierad. 
 
 

Säkra ägg

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet är hörnstenarna i vår verksamhet.​

Äggproduktion i kommersiell skala omges av stränga krav på djurvälfärd, hygien och livsmedelssäkerhet. Hela produktionsprocessen kontrolleras från råmaterial, avel och hygien i stallar till kvalitet och hygien i packeri och produktion. 

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet är hörnstenarna i vår verksamhet. Vårt kvalitetsprogram baseras på HACCP-principerna, som identifierar risker. Vi har byggt upp ett styrsystem med förebyggande åtgärder för att kunna hantera alla riskfaktorer så att de inte utgör någon fara för slutanvändaren. Om vi inte kan undvika en riskfaktor ser vi till att ta kontroll över den.

Äggens och äggprodukternas kvalitet säkerställs genom en rad mikrobiologiska och funktionella tester. Testerna genomförs på Lantäggs laboratorium i Skara som arbetar enligt den internationella ISO-standarden 17025:2005


 

Tvättning av ägg med den senaste tekniken
I Sverige är det tillåtet att tvätta ägg enligt godkända metoder. LANTÄGG använder sig av den senaste tekniken inom tvättning av ägg. Idag besitter vi många års erfarenhet och unik kunskap om korrekt hygienbehandling av ägg.

Tvättmetoden rengör och avlägsnar mer än 99 % av de mikroorganismer som kan finnas på äggskalet. Föroreningen är osynlig i normalt ljus, men synlig i UV-ljus. LANTÄGG tvättar varje dag mer än 1,5 miljoner ägg.

LANTÄGGS anläggningar är certifierade enligt BRC Global Standard for food safety, ISO 14001 och KRAV.

 

Jord till bord

En av hörnstenarna i Dava Foods affärsstrategi är vårt "jord till bord" - koncept. Vi kontrollerar och säkerställer en hög kvalitet genom alla länkar i värdekedjorna.

Hög kvalitet och säkert foder är viktigt för en effektiv produktion och hög livsmedelssäkerhet.

 

Picture

Spårbarhet

Alla våra skalägg är märkta med en kod som säger äggets ursprung. Till exempel: 0SE12345.

 
0 = Produktionsmetoden
Den första siffran står för produktionsmetoden
 

0 = Ekologiska ägg
1 = Ägg från utehöns
2 = Ägg från frigående höns inomhus
3 = Ägg från burhöns, inredd bur

SE = Produktionslandet 
SE står för ursprungslandet (SE = Sverige) Siffrorna efter landskoden är producentens ID-nr., tex 12345 enligt exemplet ovan. Det beskriver vem äggproducenten är.