SEKRETESSPOLICY

Vi har gjort denna sekretesspolicy för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 

Vi hanterar dina personuppgifter och har gjort denna sekretesspolicy som informerar dig om hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktinformation
DAVA Foods är ansvarig för att din data och att dina personuppgifter hanteras i enlighet med lagstiftningen.

DAVA Foods Sverige AB
Box 333
532 24 Skara
T: +46 0511 34 37 00
M: info.se@davafoods.se

Hantering av personuppgifter
När vi ber om dina personuppgifter kommer vi att informera dig om syftet med registreringen. Du kommer att få informationen vid registreringen.

Vi använder data om dig för att främst uppfylla de avtal du tecknar med oss, men också för att göra vår service bättre och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Exempel på uppgifter vi använder:

Personlig information: Till exempel information som du fyller i vid registrering för nyhetsbrevet, när du registrerar dig för evenemang, jobbansökan eller kontaktar kunden. Denna information kan innehålla namn, adress, e-post, telefonnummer och information om deltagande i evenemang osv.

Ytterligare information vid jobbansökningar inkluderar kön, födelsedatum, bild och den information du väljer att dela med oss i din ansökan.

Vid kontakt med DAVA Foods kan vi vidarebefordra din information till relevanta DAVA Foods dotterbolag, agenter eller distributörer.

Information om användningen av hemsidan: information om vilka sidor du besöker på hemsidan och din IP-adress, samlas in i loggfiler och i Google Analytics. Informationen används för att förbättra din upplevelse av vår hemsida och för teknisk felsökning. Information raderas kontinuerligt när den inte längre tjänar det ursprungliga syftet eller förlorar relevansen.

Vi behandlar endast relevant personuppgifter
Vi behandlar bara data om dig som är relevanta och adekvata i förhållande till de ovan definierade syftena. Syftet är avgörande för vilken typ av information om dig som är relevant för oss. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter som vi använder. Vi använder inte mer data än de som behövs för detta specifika syfte.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
Vi samlar in, bearbetar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att tillfredsställa våra syften. Dessutom kan den typ av information som krävs för att samla in och lagra för vår affärsverksamhet bestämmas genom lagstiftning. Typ och omfattning av de personuppgifter som vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla en avtalsenlig eller annan juridisk skyldighet.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i förhållande till syftena för vår insamling, behandling och lagring av dina uppgifter.

Allmänna förfrågningar sparas tills vi har utfört dina önskade tjänster, dock inte längre än högst 2 år.

Vi behöver ditt godkännande innan vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att behöva ditt godkännande innan vi behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs ovan, såvida vi inte har ett lagligt krav att samla in dem. Vi informerar dig om ett sådant krav och om vårt legitima intresse av att hantera dina personuppgifter.

Ditt godkännande är frivilligt och du kan återkalla det när som helst genom att kontakta oss. Använd kontaktinformationen ovan om du vill ha mer information.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter utan ditt godkännande

Om vi delar dina personuppgifter till partners och aktörer, t.ex. i marknadsföringssyfte, kommer be om ditt godkännande och informera om vad din data kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot denna typ av delning. Som tidigare nämnts kan emellertid information till relevanta koncernrelaterade företag ske utan specifikt medgivande, i syfte att uppfylla våra avtal vi ingår med dig och för att optimera våra tjänster.

Vi söker inte ditt godkännande om vi är juridiskt skyldiga att avslöja dina personuppgifter, t.ex. i samband med rapportering till en myndighet.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för din informationssäkerhet.

Vi har antagit interna regler för informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, mot obehörig åtkomst eller vetskap om dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du har när som helst rätten att få information om vilka data vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem för. Du kan också ta reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter, och vem tar emot uppgifter om dig i den utsträckning vi delar din data i Sverige och utomlands.

Tillgången kan dock begränsas av hänsyn till andras integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan använda dig av dina rättigheter genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du ovan.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade

Om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Du måste kontakta oss och informera oss om vilka felaktigheter och hur de kan korrigeras.

I vissa fall har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. om du drar tillbaka ditt godkännande. Om du tror att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften vi samlade in dem i, kan du be om att få dina uppgifter borttagna. Du kan också kontakta oss om du tror att hanteringen av dina personuppgifter strider mot lagar eller andra lagliga skyldigheter.

När du ansöker om en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter, undersöker vi om villkoren är uppfyllda och i sådana fall utföra ändringar eller radering så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot att vi delar dina data för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att skicka ett invändningsuttalande. Om din invändning är motiverad ska vi vidta åtgärder för att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till överklagande

Du har rätt att när som helst skicka ett klagomål direkt till DAVA Foods. Ditt klagomål kan skickas med e-post till info@davafoods.com (se även kontaktinformation ovan). Du kan också skicka ett klagomål till de lokala GDPR-myndigheterna om vår behandling av dina personuppgifter.

 

Cookiespolicy

Cookies, syfte och relevans
När vi använder cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies.

Vi använder oss av cookies på din enhet för att optimera funktioner, öka användbarheten och övergripande webbplatsförbättring, såväl som målmarknadsföringsaktiviteter

Till exempel använder vi cookies på din enhet från följande partners:

Google
När du besöker lantagg.se delas ditt besök med Google för att vi ska kunna analysera hur våra besökare använder vår webbplats, mäta vår marknadsföring och visar dig relevanta annonser.

Vi delar också information om hur du använder vår webbplats med Google. Google kan kombinera dessa uppgifter och data som du har tillhandahållit dem eller som de har samlat in från din användning av sina tjänster.

Facebook
När du besöker lantagg.se delas ditt besök med Facebook för att vi ska kunna analysera hur våra besökare använder vår webbplats, mäta vår marknadsföring och visar dig relevanta annonser.

Vi delar också information om hur du använder vår webbplats med Facebook. Facebook kan kombinera dessa uppgifter och data som du har tillhandahållit dem eller som de har samlat in från din användning av sina tjänster.
 

Vi frågar om ditt godkännande
När vi använder cookies på din enhet ber vi dig om ditt godkännande. Cookies som krävs för att säkerställa statistik, funktionalitet och inställningar kan komma att användas utan ditt godkännande.

När du öppnar vår webbplats kommer du att få upp en popup-textruta med relevant cookieinformation. Om du ignorerar denna textruta och bara klickar på webbplatsen, godkänner du användning av cookies för de ovan nämnda ändamålen.

Hur länge cookies lagras
Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas vid varje besök.
 

Hur man tar bort cookies
Se guide för hur du tar bort cookies. Andra guider finns tillgängliga på internet.
 

Hur man undviker Cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem.

Se instruktioner om hur du undviker cookies. Andra guider finns tillgängliga på internet.
 

Hur du får en detaljerad kontroll över cookies
Om du vill kontrollera vilka cookies som används på din enhet rekommenderar vi verktyget Ghostery. Vi är varken anslutna till Ghostery eller har support för användning av det. Du kan också ställa in din iOS-enhet för att blockera vissa cookies - du kan läsa mer på Apple.