Bild

Anders Rosdahl

Äggproducent, frigåaende höns inomhus
ID-nr: 330

 

1986 köpte Anders o Margareta Rosdahl Åkersbergs egendom, ett lantbruk utanför
Töreboda. Familjen med sonen Mikael o dottern Eva flyttade från Arboga till Töreboda. Lantbruket drivs idag av Anders, Margareta och sonen Mikael. Dottern Eva driver en kogård tillsammans med sin man.

Åkersberg består av flera grenar inom lantbruket. Här drivs en äggproduktion med frigående höns. År 2012 revs de inredda burarna ut och en omfattande ombyggnad för frigående höns gjordes. Taket höjdes med 1 meter, som utfördes i egen regi. De 27800 hönsen har det bra på Åkersberg. Stallet är ljust och luftigt tack vare stora ljusinsläpp på alla sidor. Då trivs hönorna och värper bra berättar Anders som är en av Västgötaäggs producenter.

Lantbruket driver också en helintegrerad grisproduktion med 240 suggor. Spannmålsodling som omfattar 400 ha åker. All spannmål blir foder till djuren.