DAVA Foods Sverige

 

Grundades 1982

Dava Foods Sveriges historia går tillbaka till 1982, då grundaren Håkan Andersson etablerade företaget "Svenska Lantägg" på Hassle-Säby gård utanför Mariestad i Västergötland. Gårdens äggproduktion kompletterades ganska snabbt med ett äggpackeri.

Den första leveransen av äggprodukter skickades från den nybyggda produktionsanläggningen i Skara 1987, där produktionsanläggningen och packeriet idag är förenade.

I dag använder man sig av den allra senaste tekniken inom hygienbehandling av ägg. Dava Foods Sverige har varit pionjärer när det gäller ”tvättade ägg” och har många års erfarenhet av hygienbehandling av ägg: ytbakterier avlägsnas samtidigt som äggets skyddande membran bevaras. Företagets packeri är en av de största i världen och har en daglig kapacitet på över en miljon ägg - sorterade, tvättade och packade.

Kvalitet hela vägen

Äggproduktion i kommersiell skala omges av stränga krav på djurvälfärd, hygien och livsmedelssäkerhet. Hela produktionsprocessen kontrolleras från råmaterial, avel och hygien i stallar till kvalitet och hygien i packeri och produktion. 

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet är hörnstenarna i vår verksamhet. Vårt kvalitetsprogram baseras på HACCP-principerna, som identifierar risker. Vi har byggt upp ett styrsystem med förebyggande åtgärder för att kunna hantera alla riskfaktorer så att de inte utgör någon fara för slutanvändaren. Om vi inte kan undvika en riskfaktor ser vi till att ta kontroll över den.

Äggens och äggprodukternas kvalitet säkerställs genom en rad mikrobiologiska och funktionella tester. Testerna genomförs på DAVA Foods' laboratorium i Skara som arbetar enligt den internationella ISO-standarden 17025:2005

Tvättning av ägg med den senaste tekniken

I Sverige är det tillåtet att tvätta ägg enligt godkända metoder. DAVA Foods Sverige använder sig av den senaste tekniken inom tvättning av ägg. Idag besitter vi många års erfarenhet och unik kunskap om korrekt hygienbehandling av ägg.

Tvättmetoden rengör och avlägsnar mer än 99 % av de mikroorganismer som kan finnas på äggskalet. Föroreningen är osynlig i normalt ljus, men synlig i UV-ljus. DAVA Foods tvättar varje dag mer än 1,5 miljoner ägg.

DAVA Foods Sveriges anläggningar är certifierade enligt IFS, ISO 14001 och KRAV.

En växtbaserad resa

År 2021 blev verksamheten utvidgad med en växtbaserad gren som omfattar en rad ekologiska frön, baljväxter och oljor. DAVA Balance är samlingsnamnet för vårt nya segment med förädlade växtbaserade produkter, bland annat 100 % veganska No-serien och flera former för spreads.

Picture, 1/4 screen width


DAVA Foods Sverige AB
Box 333
532 24 Skara
T: +46 0511 34 37 00
M: info.se@davafoods.se

Kristian Ramstad
CEO
M: +45 2632 0890
E: kra@davafoods.com