Produktionssystem

I Sverige produceras ägg i tre olika produktionssystem: Ekologiska ägg, Ägg från utehöns och Ägg från frigående höns inomhus. DAVA LANTÄGG erbjuder ett brett sortiment av skalägg från godkända produktionssystem.

Konsumenterna har möjlighet att välja ägg från kategorier som följer officiella krav samt lever upp till konsumenternas egen hållning till djurvälfärd, krav på pris etc. Äggen liknar varandra på utsidan och därför är äggförpackningar alltid tydligt märkta med vilken typ av produktion äggen kommer från.

Picture

Illustrationen visar skillnaden mellan de olika produktionsformerna.

Ekologiska ägg
Höns som producerar ekologiska ägg har en lägre beläggning i stallet än övriga frigående höns, dvs. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig area. Hönsen kan ströbada på golvet och har tillgång till 18 cm sittpinne per höna och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvet skall vara täckt med ströbädd. Hönsen skall ha tillgång till utevistelse i gräsbevuxna rastgårdar när vädret tillåter. Rastgårdens storlek skall vara minst 4 m per höna och kunna betas växelvis så att marken kan återhämta sig. Hönsen utfodras med ekologiskt foder. 

Ägg från utehöns
Utehöns med utevistelse har tillgång till rastgård med samma förutsättningar som de ekologiska hönsen, 4 m2 per höna. Inne i stallet får det finnas max 9 höns per m2 tillgänglig area och varje höna har tillgång till 15cm sittpinne, värprede och ströbädd på golvet. Ströbädden skall vara minst en tredjedel av golvytan och det är krav på dagsljusinsläpp. Hönsen utfodras med konventionellt foder.

Ägg från frigående höns inomhus
Frigående höns inomhus lever under samma förutsättningar som utehöns, förutom att de inte har tillgång till utevistelse.