Äggproduktion

Hos oss på DAVA Foods handlar allt om ägg! Vi arbetar med tre olika former av äggproduktion: ekologiska ägg, ägg från utehöns och ägg från frigående höns inomhus. Vårt mål är att erbjuda våra kunder hälsosamma och säkra produkter oberoende av vilken produktionstyp det är och vilken produkt det är. Därför har vi en hög kvalitetsstandard från gård till bord.

Produktionsformer

På DAVA Foods har vi fyra olika produktionsformer.
 

Kvalitet

Våra kunder får aldrig tvivla på kvaliteten och säkerheten i våra produkter.

Jord till Bord

Vi jobbar med "Jord till Bord" för att säkerställa hög kvalitet genom hela värdekedjan.

Ägg och Miljö 

Ägg släpper ut mindre än 2 kilo koldioxid per producerat kilo ägg och har ett lågt ekologiskt fotavtryck.