Jord till bord

Våra kunder får aldrig tvivla på våra produkter när det gäller kvalitet och säkerhet. Därför arbetar vi med ett ”jord till bord” – koncept för att säkerställa en hög kvalitet genom hela värdekedjan i nära dialog och konstruktivt samarbete med våra producenter. 

 

Värdekedja
Vår värdjekedja består av: Kläckeri, uppfödning, äggproduktion, fodret samt logistik. Vi arbetar med kvaliteten i hela kedjan.

 

HACCP
DAVA Foods har byggt och implementerat ett HACCP-baserat system för kvalitetskontroll på våra äggproducenter. Kvalitetssystemet säkerställer produktionen av ägg med avseende på : Kvalitet, livsmedelssäkerhet, produktionsvillkor och välfärd. Systemet utvecklas i samarbete med äggproducenterna och förbättras kontinuerligt.
 

Djurskydd
Välfärden bland höns är viktig för vårt koncept. Om välfärden inte uppfyller våra eller våra kunders förväntningar agerar vi. Åtgärder planeras och producenten får en uppföljning.Jord till bord
Våra kunder får aldrig tvivla på våra produkter när det gäller kvalitet och säkerhet. Därför arbetar vi med ett ”jord till bord” – koncept för att säkerställa en hög kvalitet genom hela värdekedjan i nära dialog och konstruktivt samarbete med våra producenter.

 

Picture