PERSONAL 


 

Kristian Ramstad

Kristian Ramstad
VD
M: +45 263 208 90
E: kra@davafoods.com

Marknad & Försäljning

Kjell Dalin

Kjell Dalin
Sales and Marketing Manager
M: +46 706 906 710
E: kjda@davafoods.se

 

Henrik Renström

Henrik Renström
Sälj & Marknadskoordinator
M: +46 511 34 67 17
E: here@davafoods.se

Marie Eltermann

Marie Eltermann
Marknadsassistent
M: +46 511 34 67 33
E: me@davafoods.se

Jonas Östman

Jonas Östman
Säljare DVH
M: +46 511 34 67 64
E: joos@davafoods.se

Stefan Kivirinta

Stefan Kivirinta
Säljare DVH
M: +46 511 34 67 36
E: stki@davafoods.se

Fredrik Utgren

Fredrik Utgren
Säljare DVH
M: +46 511 34 67 91
E: frut@davafoods.se

Maria Wemme

Maria Wemme
Säljare
M: +46 511 34 67 60
E: mawe@davafoods.se

Supply Chain

Patrik Edström

Patrik Edström 
Fabrikschef
M: + 46 73 553 82 88
E: paed@davafoods.se

Oscar Fröhlin

Oscar Fröhlin
Logistik och Planeringsansvarig / Logistics & Planning Responsible
M: +46 511 34 67 31
E: ofr@davafoods.se

Tilda Torildsonn

Tilda Torildson
Supply Chain Assistant
M: +46 511 34 67 14
E: tito@davafoods.se

HR

Marie Unger

Marie Unger
HR- och Personalchef
M: +46 706 90 60 98
E: maun@davafoods.se

Ekonomi

Linda Selmosson

Linda Selmosson
Ekonomichef
M: +46 511 34 67 22
E: lise@davafoods.se

Annette Rydell

Annette Rydell
Ekonomiassistent
M: +46 511 34 67 12
E: ar@davafoods.se

Monica Petersson

Monica Petersson
Ekonomiassistent
M: +46 511 34 67 29
E: mp@davafoods.se

Christoffer Svensson

Christoffer Svensson
Ekonomiassistent
M: +46511346711
E: chsv@davafoods.se

Sanida Bogucanin

Sanida Bogucanin
Ekonomiassistent
M: +46 511 34 67 32 
E: sabo@davafoods.se

Miljö & Kvalité

Mercy Bongnteh Fai

Mercy Bongnteh Fai 
Kvalitet- och Miljöchef 
M: +46 511 34 67 50
E: mefa@davafoods.se

Anja Guldhammer

Anja Guldhammer
Laboratoriekoordinator
M: +46 511 34 67 16
E: angu@davafoods.se

Producenter

Sven Hoff

Sven Hoff
Producentansvarig
M: +46 511 34 67 65
E: sh@davafoods.se

Emily Wallström

Emily Wallström
Produktionsrådgivare
M: +46 706 90 67 55
E: emwa@davafoods.se