Förvaring av ägg


Temperatur 
I handelsnormerna finns det inga krav på en exakt förvaringstemperatur, men det finns en rekommendation om att förvara och transportera ägg vid en jämn temperatur. 

Dava Foods arbetar med en "sval" hantering av äggen som förvaras mellan 5 och 12°C, i alla led från värpning till butik.  

Bäst före datum
På äggkartongerna finns det angivet ett ”bäst-före-datum”. Om äggen har förvarats svalt, kan äggen även användas efter ”bäst-före-datum”. 

Placering i kylskåpet 
Ägg ska helst förvaras på den mittersta hyllan i kylskåpet. När äggen står i kylskåpsdörren kan äggens temperatur påverkas av att kylskåpet öppnas och stängs. Detta kan få en negativ påverkan på äggens hållbarhet. I kylskåpsdörren blir dessutom äggen extra utsatta för slag och liknande – och de kan helt enkelt gå sönder.

Förvaring av hårdkokta ägg 
Om du vill spara hårdkokta ägg går det alldeles utmärkt! Om du väntar med att skala dem håller de i upp till en vecka. 

Äggförpackning
Äggen håller sig bäst om du låter dem vara kvar i äggförpackningen. En äggförpackning, som består av återvinningspapper eller plast, skyddar äggen mot stötar och starka lukter från annan mat i kylskåpet som kan tränga igenom skalens tusentals små porer. I äggförpackningen är äggen även skyddade mot vätskeförlust genom skalens små porer. Om ägg förvaras i sin ursprungliga äggförpackning i kylskåpet, kan de hålla sig färska i ca tre veckor efter förpackningsdatumet.