Traditionellt & Lokalt - Headline + bodytext - 1/2

SKÅNSKA ÄGG 

Skånska ägg kommer precis som det låter från gårdar i Skåne.
Det fruktbara odlingslandskapet i Skåne har mångtusenåriga anor.
Bland de böljande fälten finner vi stolta lantbrukare som för generationers verk vidare – just de lantbrukare som med kärlek och omsorg producerar våra Skånska ägg. Välkommen till det skånska äggriket!

Våra gårdar – med känsla för djur och natur

Det är inte vilka hönsgårdar som helst i vår närhet som får förtroendet att leverera till Skånska ägg. Kraven vi ställer på djurhållning och foder är extra tuffa, men framförallt handlar det om engagemang. Våra äggproducenter har alla en unik förankring i den skånska myllan, med stolta yrkestraditioner och en stark känsla för både människans och djurens roller i naturens eviga kretslopp. Här får du lära känna några av dem lite närmare!

Gustaf & Jacob Ellerström


KRAV-märkta ägg

O J Lantbruks AB


KRAV-märkta ägg

Roland & Yvonne Ivarsson


KRAV-märkta ägg

Skea Gård


KRAV-märkta ägg

Ulf Bonde


KRAV-märkta ägg

Om Skånska ägg

Skånska ägg är ekologiska lantägg som värps av frigående utehöns på utvalda gårdar i Skåne. Här i det bördiga lanskapet finner vi stolta lantbrukare som för generationers verk vidare med kärlek och omsorg. Kraven är mycket högt ställda i alla led, från avelsarbete och djurvälfärd till livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll – resultatet blir välsmakande ägg med den rätta färgen, framställda på ett hållbart sätt i en levande landsbygd. Djuren får bara foder med naturliga ingredienser, ofta odlade på den egna gården. Det ger inte bara gladare hönor och godare ägg utan minimerar också transporterna – ju kortare, desto klimatsmartare!