Bild

Vadsbro Lantbruk

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr:
488-1
488-2
488-5

Vadbro Lantbruk finns på Hvalsbergs gård i Jönåker, mellan Nyköping och Norrköping. Hönseriet byggdes på 1950-talet av Folke Lidman, bror till Sara Lidman. På gården fanns äggproduktion och uppfödning av kycklingar. På 1980-talet såldes gården till en uppfödningsfirma och 2007 köpte dagens ägare Mattias Larsson gården.