Möinge Hönseri AB

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr: 
417-1
417-2
418-1
418-2
418-3


Möinge Hönseri AB ligger på en familjegård ca 10 km öster om Landskrona i Skåne. Håkan Rosengren, som äger och driver Möinge Hönseri idag, har tagit över efter sin pappa och farfar. 

Namnet kommer från när verksamheten bestod av kläckeri och uppfödning av värphöns. För ungefär 25 år sedan ställde Håkan om till äggproduktion istället. Nu finns här totalt 75 000 vita höns fördelat på 5 stallar med 9 000 – 18 500 höns i varje, beroende på hur stort stallet är.