Bild

Mariero Gård AB

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr: 558


Mariero Gård

Mariero Gård ligger i vår sydligaste del av landet, mellan Malmö och Trelleborg. Här finns både äggproduktion i inredda burar och äggproduktion av frigående höns inomhus.

Gården drivs av Magnus och Fredrik Schyllert, som har tagit över efter sin far Lars Schyllert som köpte gården 1959. 

Äggproduktion

Gården har sysslat med äggproduktion i stort sett sedan starten 1965. Just nu finns här 16 300 frigående höns inomhus och 7 200 höns i inredda burar. De frigående hönsen bor i ett stall med etagevåningssystem med två våningar. 

Växtodling och eget foder

På gårdens omkringliggandemarker odlas sockerbetor, raps, korn och vete. Bröderna blandar sitt eget foder med vete från egna marker och koncentrat med protein, vitaminer och mineraler som de köper in. Hur stor andel koncentrat som blandas med vetet beror lite på hur gammal hönan är.  Egenblandat foder är bra för miljön då det sparar in på transporter.