Bild

Källmo Ägg AB

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr:
661-1
661-2


 

Källmo Gård

Källmo Gård ligger i de värmländska skogarna strax utanför Karlskoga. Här har det bedrivits äggproduktion sedan 1967. Om du besöker gården kan du köpa ägg från frigående höns inomhus eller utehöns i samma lilla äggbod som öppnade när hönsen kom till gården 1967. Bredvid äggboden ligger nu också Källmo gårdshandel där man förutom ägg kan köpa andra närproducerade livsmedel och hantverk.  

En familjegård

Källmo Gård är en familjegård som idag drivs av Lennart och Lisbeth Johansson. Lennart och Lisbeth har tre barn som alla studerar någonting som har anknytning till gårdens verksamhet. Ett av barnen studerar på Alnarp, ett biologi och det tredje går en skogsutbildning. Hanna, den äldsta dottern arbetar hemma på gården. Sara läser biologi och Richard arbetar i skogen. 

Hönorna kommer till gården

När Lennarts farfar köpte gården 1939 fanns det mjölkkor på gården. Lennarts pappa sysslade under en tid med enbart spannmål och började sedan först i en mycket liten skala med 500 höns. Då i starten räckte det till att leverera till några konsumbutiker i närheten. 1967 byggde Lennarts pappa en liten större anläggning som hade plats för 5 700 höns. Några år senare, 1977, byggdes en anläggning med plats för 18 000 hus. På den tiden var det system med burar som gällde för storskalig produktion.  

Lennart tar över

Lennart visste redan som ung att han skulle ta över gården efter sina föräldrar. Men innan han gjorde det såg han till att skaffa sig lite andra erfarenheter. Han gick först en snickarutbildning för att lära sig något mer utöver lantbruket och sedan gick han även en teoretisk lantbruksutbildning. Han passade också på att resa utomlands och arbeta under åren 79-80 för att hämta in andra kunskaper. Först provade han på att arbeta med får i Australien och sedan tog han sig till Kanada och Klippiga bergen för att arbeta med köttdjur.

Från burhöns till frigående höns inomhus och utehöns

2011 gjorde Lennart Johansson en omfattande omställning från system med inredda burar till frigående höns inomhus. Han känner själv att han ställde om i rätt tid för framtiden. Skillnaden mot att ha burhöns är att man måste tillbringa mer tid tillsammans med hönorna och det kräver mer underhåll.  I vintras gjorde Lennart ytterligare en omställning och byggde till ett stall för utehöns. Just nu finns det 20 000 frigående höns inomhus och 20 000 utehöns. 

EU-ekologiskt spannmål

Lennart Johannsson odlar EU-ekologiskt spannmål på gården sedan 3 år tillbaka. Gården har sysslat med spannmål sedan Lennart Johanssons farfar köpte gården 1939. Det är främst utsäde som odlas, bla. korn, havre, vete, klöver och timotej. Det byggdes nyligen en ny biogasanläggning i Karlskoga som gården levererar naturgödsel, gräs och köksavfall till.