Bild

Henrik Larsén

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr: 428-1

 

Gården Springsta Säteri ligger 2 mil öster om Västerås. Här bedriver Henrik och Louise Larsén ett ekologiskt lantbruk med inriktning på värphöns och växtodling. 

Utveckling av föräldragårdens verksamhet

Gården köptes av Henriks föräldrar i början av 50-talet och Henrik tog över tillsammans med Louise 1982. Växtodling bedrivs sedan 1988 enligt KRAV:s regelverk. Idag odlas bland annat åkerböna, vete, havre och korn. 

Eget foder till de ekologiska hönsen

Det har funnits äggproduktion på gården sedan 50-talet, men produktionsformerna har skiftat. 1998 byggdes ett stall med 16 500 platser för KRAV-höns. Senare under året kommer dessa hönor att få foder med KRAV-spannmål direkt från gården. Sedan år 2003 finns 3000 Krav-höns i ett ombyggt suggstall.

Frigående höns inomhus

Gården har även tre stall med plats för sammanlagt 30 000 frigående höns inomhus. De byggdes om år 2000 när gården gick ifrån tidigare bursystem. I ett av stallen finns det bruna hönor, de övriga två är vita hönor.