Georg Månsson

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr:
532-1
532-2

Äggleverantör Georg Månsson finns på Österlen i Skåne och har bedrivit äggproduktion sedan 1990. I samband med den stora omställningen byggdes ett nytt stall 2001 med plats för 19 152 höns i inredda burar. Ombyggt till frigående inne 2013. Georg levererar extra gul äggula till oss.