Lantägg lanserar Sveriges första klimatcertifierade ägg

Dava Foods svenska varumärke Lantägg är först ut med att klara Svenskt Sigills hårda krav för klimatcertifiering och lanserar nu Lantäggs Klimatcertifierade ägg. Det nya ägget garanterar såväl god djurhållning som stor omsorg om naturen samtidigt som det breddar utbudet av klimatsmarta alternativ i butik. 

Som första äggleverantör kan Dava Foods nu lansera ett Lantägg med miljömärkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Certifieringen är Sveriges enda ursprungs- och miljömärkning för mat och blommor som tar ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan och omfattar såväl natur och djuromsorg som livsmedelssäkerhet. Arbetet mot ett klimatägg inleddes för ett par år sedan och för att klara certifieringen har Lantäggs producenter fått genomföra en lång rad forskningsbaserade åtgärder i hela kedjan från foderproduktion till leverans. Nu märks resultatet – ett ägg med 50 % lägre klimatavtryck.

– Vi på Dava Foods tar hållbarhet på allvar och brukar säga att vi vill förändra världen ägg för ägg. Och det gör vi nu. Den största utmaningen med klimatägget var att få foderproducenterna att ställa om till klimatcertifierad tillverkning och jag är glad att vi kunde inspirera många av dem att se fördelen och möta våra önskemål. Vi har fått fina reaktioner från branschen, både i Sverige och ute i Europa. Klimatmärkta ägg är framtiden, säger Kristian Ramstad, VD på Dava Foods Sverige. 

Billede
Ett klimatsmart livsmedel blir ännu smartare
Ägg är i grunden ett livsmedel rikt på protein och med naturligt låga växthusgasutsläpp. En nyligen publicerad rapport från forskningsinstitutet RISE visar att ägg har lägst klimatpåverkan av alla animaliska livsmedel på endast 1,2 kg CO2 per kilo ägg, där hönsfodret står för 75% av äggets totala avtryck. Med det klimatcertifierade ägget sänks dessa siffror radikalt. En granskning gjord av Svenskt Sigill visar nu att klimatägget i undersökningen visade hela 50% lägre klimatavtryck. Den största vinsten gjordes genom att byta ut sojan i fodret mot majsgluten och potatisprotein. 
 
En halvering av klimatpåverkan för det här ägget är ett fantastiskt resultat och det visar att Svenskt Sigills klimatcertifiering behövs för att leda livsmedelsbranschen i rätt riktning. Med Dava Foods och Lantäggs Klimatcertifierade ägg tar vi nu plats i ägghyllan för första gången och det känns bra. Vår certifiering minskar äggets avtryck ytterligare samtidigt som fler hållbarhets- och djuromsorgsfrågor garanteras,
 
säger Britt Rahm, vd på Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill.
 
En positiv utveckling i alla led
För Lantägg påverkar det klimatcertifierade ägget alla steg i kedjan. Dels driver det på producenterna att ställa om sin verksamhet mot en mer hållbar produktion. Samtidigt hjälper det dagligvaruhandeln att erbjuda en ännu större bredd av klimatsmarta varor. 
 
Att vi som äggleverantör kan vara med och öka butikernas klimatcertifierade utbud känns väldigt bra. Samtidigt innebär märkningen också att hönan har det bra. Frågan om djurhållning är ständigt aktuell för oss då hönsen förser oss med vår viktigaste produkt, ägget. Därför är vi förstås måna om deras välbefinnande,
säger Kristian Ramstad.

 FRÅN SVENSKA GÅRDAR SOM GÖR ALLT 
 FÖR ATT MINSKA SIN KLIMATPÅVERKAN 

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT

 • En rörelse mot ett hållbart samhälle
 • Helhetsgrepp på hållbarhet
 • Biologisk mångfald och djuromsorg ingår
 • Svenska bönder/odlare i framkant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första klimatcertifierade ägget

Fördelar med klimatcertifierade ägg: 

 • Från svenska gårdar som gör allt för att minska sin klimatpåverkan
 • Forskning visar att rätt åtgärder görs på rätt plats vilket garanterar lägre klimatpåverkan
 • Samma goda djuromsorg. Alla hönor går fritt och har möjlighet att gå ut året runt. 
 • Oberoende kontroller görs på gårdarna
 • Åtgärder för att öka antalet fåglar, vilt och insekter görs vid odling av foder

 

¾ av klimatpåverkan från fodret

Fördelar i foderproduktionen

 • Åtgärder görs för lagra in koldioxid från atmosfären till markbundet kol. Marken hålls grön en så stor del av året som möjligt, t.ex. genom odling av fånggrödor eller vall. Man kan också lämna kolrik halm i fält efterspannmålsskörden.
 • Åtgärder för ökad biologisk mångfald ingår
 • Precisionsteknik för gödsling som N-sensor
 • Hållbart vattenuttag vid eventuell bevattning
 • Hög kväveeffektivitet
 • Lustgasrenad gödsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar som gäller hela produktionen

 • Energikartläggning och energieffektivisering
 • Färdplan fossilfritt till 2028

Fördelar äggproduktionen

 • 100 % grön el
 • Hög fodereffektivitet=mindre foder per kg protein
 • Ingen soja från Sydamerika (soja från andra länder ger inte upphov till avskogning av regnskogar) (DAVA sojafritt)

Djuromsorg

 • Fri tillgång på grovfoder för sysselsättning. 
 • Alla hönor går fritt och har möjlighet att gå ut året runt. 
 • Djuromsorgsprogram

Andra fördelar certifierade ägg

 • Oberoende kontroller på gården