BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRNINGARNA

FN:s officiella mål: Vidta akuta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess effekter.

Goal picture - 1/4 screen width

REASON

Den danska regeringens initiativ ”Sammen om en grønnere fremtid” (översatt: ”Tillsammans för en grönare framtid)” säger att Danmark 2050 måste vara ett koldioxidneutralt land med fokus på bland annat jordbruk. Regeringen kommer att samarbeta med jordbrukssektorn för att säkerställa utvecklingen av ett miljövänligt dansk jordbruk med stjärnstatus.
 
Det danska jordbruks- och livsmedelsrådets mål mot en koldioxidneutral dansk livsmedelsindustri 2050.
 

VI SKA

Den danska livsmedelsindustrin måste vara koldioxidneutral 2050. DAVA Foods kommer - i nära samarbete med resten av Danmark och danska äggföreningen och i överenskommelse med målen för hållbar utveckling - att visa världen att det finns ett ekonomiskt hållbart sätt att ha ett koldioxidneutral livsmedelsproduktion.

MÅL

  • Lansera nya äggbaserade produkter varje år
  • Publicera material varje år med utbildning om bland annat äggets näringsvärde
  • Utveckla köttfria recept med ägg varje månad på SoMe som ska inspirera konsumenterna