Vision & Värderingar

Vår vision:

DAVA Foods vill vara den mest värdeskapande samarbetspartnern inom vår varukategori i Nord- och Västeuropa.

 

DAVA Foods sysselsätter över hela Norden nästan trehundra engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar med förbättra och säkerställa samarbetet med våra kunder varje dag.

Vi brinner för att öka konkurrenskraften och mervärdet i hela värdekedjan. Vi arbetar alltid med fokus på uppgiften och värdesätter öppenhet med en ärlig och förtroendeskapande dialog. Genom innovativa lösningar bidrar vi till att utveckla och lyfta vår bransch. 

Inom den närmsta tiden är vår målsättning att växa ytterligare, både genom nya förvärv, export och organisk tillväxt på befintliga marknader. Tillväxten skall stödjas med mer fokus på innovation, produktutveckling och marknadsföring.


 

Våra värderingar

Värdering: innovation

Innovation

DAVA Foods vill utveckla och driva äggkategorin genom innovativa lösningar. Ägget är i sig självt generiskt och traditionellt kan det vara svårt att differentiera sig från andra leverantörer med ägg som produkt. Vår styrka ligger i vår förmåga att se och upptäcka nya möjligheter och vår process att lyfta fram nya produkter. Vi ger ett ökat värde genom vår utveckling, våra ideér och marknadsföring. Så som marknadsledare i Skandinavium har vi styrkan att förverkliga våra egna planer och ideér och kunders önskemål
Värdering: transparens

Transparens

Vi är öppna med våra rutiner, kommersiella grunder och livsmedelssäkerhet.

Värdering: ärlighet och trovärdighet

Ärlighet och Trovärdighet

Ärlighet och pålitlighet är av stor vikt för oss och vi arbetar alltid för en ärlig och förtroendeskapande dialog med fokus på uppgiften.

Värdering: livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Vårt affärsmodell baseras på hög livsmedelssäkerhet och kvalitet i hela värdekedjan. Vi är öppna och ärliga i vår kommunikation och i vårt sätt att arbeta.

DAVA Foods är IFS-certifierat.