Bild

G I ERIKSSON AB

Äggproducent, frigående höns inomhus
ID-nr: 
473-1
473-2
473-3


GI Eriksson AB ägs och drivs idag av Gustaf Eriksson på Boberg Storgård som ligger i Fornåsa mellan Motala och Linköping. Han har tagit över gården efter sina föräldrar som köpte gården 1981. 

Idag bedriver han äggproduktion med drygt 62 000 frigående hönor inomhus i tre olika stall.