Traditionellt & Lokalt 

Våra lokala lantägg kommer från stolta lantbrukare som för generationers verk vidare med stor omsorg. Kraven är högt ställda i alla led, från avelsarbete och djurvälfärd till livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll – resultatet blir välsmakande ägg, framställda på ett hållbart sätt i en levande landsbygd. Djuren får bara foder med naturliga ingredienser, ofta odlade på den egna gården. Det ger inte bara gladare hönor och godare ägg utan minimerar också transporterna!

Västgötaägg 10p M/L 

Frigående inomhus

Skånska ägg 10p M/L 

KRAV-märkta ägg

Småländska ägg 10p M/L

Småländska ägg 10p M/L 

Ägg från frigående höns utomhus