HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

FN:s officiella mål: Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Goal picture - 1/4 screen width

ANLEDNING

Ägg är miljövänlig mat med ett lågt kolavtryck jämfört med andra animaliska livsmedel med hög proteinnivå. DAVA Foods arbetar kontinuerligt för att minska koldioxidavtrycket från ägg.

 

VI SKA

  • DAVA Foods arbetar för att endast använda återvinningsbara och hållbara förpackningar baserade på cirkulär ekonomi.
  • DAVA Foods vill ha nollavfall. Det betyder att alla resurser måste sorteras och återanvändas, återvinnas eller användas för förnybar energi.
  • DAVA Foods kommer att minimera matavfall i hela värdekedjan med bland annat optimera vår processutrustning och minimera transportskador.
  • DAVA Foods kommer att minska vatten och energi per producerad enhet.

MÅL

  • DAVA Foods är avfallsfritt 2021
  • DAVA Foods har minskat sitt matavfall med 50% före 2024
  • År 2030 siktar DAVA Foods mot att endast använda återvinningsbara förpackningar
  • Vatten och energinivåer reduceras med 30% 2025 per producerad enhet