Produktionsformer 

I Sverige produceras ägg i fyra olika produktionssystem: Ekologiska ägg, Ägg från utehöns, Ägg från frigående höns inomhus och Ägg från burhöns med inredd bur. LANTÄGG erbjuder ett brett sortiment av skalägg från godkända produktionssystem.

Konsumenterna har möjlighet att välja ägg från kategorier som följer officiella krav samt lever upp till konsumenternas egen hållning till djurvälfärd, krav på pris etc. Äggen liknar varandra på utsidan och därför är äggförpackningar alltid tydligt märkta med vilken typ av produktion äggen kommer från.

Picture

Illustrationen visar skillnaden mellan de olika produktionsformerna.

Ekologiska ägg

Höns som producerar ekologiska ägg har en lägre beläggning i stallet än övriga frigående höns, dvs. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig area. Hönsen kan ströbada på golvet och har tillgång till 18 cm sittpinne per höna och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvet skall vara täckt med ströbädd. Hönsen skall ha tillgång till utevistelse i gräsbevuxna rastgårdar när vädret tillåter. Rastgårdens storlek skall vara minst 4 m per höna och kunna betas växelvis så att marken kan återhämta sig. Hönsen utfodras med ekologiskt foder. 

Ägg från utehöns

Frigående höns med utevistelse har tillgång till rastgård med samma förutsättningar som de ekologiska hönsen, 4 m2 per höna. Inne i stallet får det finnas max 9 höns per m2 tillgänglig area och varje höna har tillgång till 15cm sittpinne, värprede och ströbädd på golvet. Ströbädden skall vara minst en tredjedel av golvytan och det är krav på dagsljusinsläpp. Hönsen utfodras med konventionellt foder.

Ägg från frigående höns inomhus

Frigående höns inomhus lever under samma förutsättningar som höns med utevistelse, förutom att de inte har tillgång till utevistelse.

Ägg från burhöns, inredda burar

I buräggsproduktionen får det finnas maximalt 16 höns per bur och varje höna skall ha tillgång till 750 cm2 tillgänglig area. Hönan skall ha tillgång till sittpinne, värprede och ströbad. Hönan utfodras med konventionellt foder.