EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

FN:s officiella mål: Skydda, återställa och främja hållbar användning jordens resurser, hantera skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända nedbrytning av mark och stoppa förlust av biologisk mångfald.

Goal picture - 1/4 screen width

ANLEDNING

DAVA Foods kommer att säkerställa biologisk mångfald och hållbarhet i hela värdekedjan.

Vi använder RISEs definition av hållbarhet: ”En jordbruksverksamhet är hållbar om den ger tillräcklig vinst, är miljövänlig och ger goda levnadsvillkor för dem som äger och arbetar på gården.”

 

VI SKA

  • DAVA Foods kommer i samarbete med våra jordbrukare att slutföra RISE-analyser för att mäta och förbättra hållbarheten vid varje jordbrukares verksamhet.
  • Plantera grönska runt omkring våra lantbrukare för att på ett effektivtsätt absorbera CO2, för mer biologisk mångfald i jordbruket men också för att säkerställa djurens välbefinnande.

MÅL

  • År 2020 ska alla hönsgårdar ha planterad grönska för att värna om miljön
  • Under 2020, har vi färdigställt RISE-analyser hos våra lantbrukare
  • År 2020 kommer 50% av omsättningen från ekologisk och frigående sortiment