Hållbarhet

Att värna om natur, miljö och klimat är för de svenska konsumenter något självklart och nästan något vi förutsätter gällande svensk matproduktion. Våra svenska bönder och deras partners tänker helhet och värnar om sina egna tillgångar ofta på lång sikt. Detta i kombination av ett regelverk som tryggar kvalite och säkerhet gör att vi i Sverige idag har både en säker, men även hållbar matproduktion.

Vi på DAVA Foods är givetvis en del av denna matproduktion och arbetar aktivt med att stödja våra producenter och våra kunder med val av hållbart material, arbetssätt, logistik och energi. Exempel på detta kan vara att välja drivmedel som minskar klimatutsläpp, uppmuntra till investeringar inom vindkraft och solenergi, stödja med rådgivning kring foder, gödsel eller annat som direkt påverkar miljö. I vår egen fabrik mäter vi vattenförbrukning och energi som vi löpande arbetar på att förbättra och minska fabrikens utsläpp.

För att kunna följa upp våra mål har vi valt att fokusera på några av de 17 globala hållbarhetsmålen som FN satt upp. Här lyfter vi upp de hållbarhetsområden som rör oss direkt och de projekt som vi stödjer. För att läsa mer kan du klicka på rutorna nedan som är FNs globala mål vi valt att arbeta med.


 

DAVA Foods fokuserar på följande mål

DAVA Foods arbetar för en bättre hälsa för alla konsumenter

Vi sponsrar ett förskoleprojekt i Moshi, Tanzania.

Optimering av vår processutrustning och maskiner. 

Mindre matavfall, sikte mot återvinningsbar förpackning.

Vi jobbar för nollutsläpp av koldioxid.
 

Ökat fokus på ekologisk tillväxt.

Picture

GÖR ÄGGEN HÅLLBARA

"Är det möjligt att göra det miljövänliga ägget ännu vänligare?"JA" är det korta svaret. Vi är Skandinaviens största leverantör av färska skalägg och vi arbetar dagligen för att få en ännu mer hållbar och ansvarsfull produktion. Vi bidrar till "17 Mål för hållbar utveckling", eftersom vi kan och vi vill. "

 

- Ivan Noes, Koncernchef DAVA Foods

17 MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

De Globala målen  för en hållbar utveckling är en uppmaning från alla länder - fattiga, rika och medelinkomst - att främja välstånd och samtidigt skydda planeten. De inser att slutet av fattigdom måste gå hand i hand med strategier som bygger ekonomisk tillväxt och tillgodoser en rad sociala behov, inklusive utbildning, hälsa, socialt skydd och jobbmöjligheter, samtidigt som de hanterar klimatförändringar och miljöskydd.

Picture